Mellanrum Ny utställning 2022 Gotska Sandön


Mellanrum

Motiven finns i mellanrummet mellan hav och land, ett lekområde jag kan identifiera mig i och få insikter av. Det unika är platsen, som har och har haft sin egen identitet för mig i mer än fyrtio år. I sanden pågår ständiga förändringar, lika påtagliga som livets egna. Jag vill se och förstå skillnaden mellan det lilla och det stora i uttrycket. Jag lockas av kraften, rytmen, rörelsen, harmonin, fantasin, mystiken, ensamheten, ångesten, men också av berättelser med inre spänning och motsättning. Dessa formationer och symboler är som ett livsrum och en uppehållsort för våra drömmar. Symbolerna i träden innehåller arketypiska former, som är grundelement i våra psyken. Mystiken i det som inte går att förklara eller ta på ligger där och väntar. Naturens andliga väntrum fyller mig med tystnad och förundran. Stranden är möjligheternas land, en plats för lekens lustar, fantasi och glädje. En ö i havet långt från fastlandet som är frestande och svåråtkomlig. Den är ny varje gång jag kommer dit, men ändå densamma. Vetskapen om stranden mellan havet och skogen. Kraften i rummen bland träden, närheten som jag går förbi. Jag vill fånga tystnaden och se mig om efter motiven. Det lilla blir stort och det stora litet, övertygad om att det finns inget slut.              Blicken lyssnar på den inre rösten.

Gotska Sandön 2019 – 2022